104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Приети ученици на места, обявени на 22.07.2022

5. клас

ССР-2334-В/20.06.2022

ССР-2377-В/22.06.2022

Записването ще бъде извършено по служебен път.

Към момента в класовете от 2 до 7 няма свободни места. Ако се освободят места , те ще бъдат обявени на 26. 08., а списъкът с приети ученици – на 02.09.

 

Свободни места към дата 22.07.2022г.

Свободни места в 104. ОУ "З.Стоянов" към дата 22.07.2022г.

5.клас - 2 места -  Разширена подготовка: Изобразително изкуство

7 клас - 1 място - Разширена подготовка Физика и Математика

 • Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 25.07.22г. до 29.07.22г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 1.08.2022г.
Необходими документи:

 1. Заявление по образец/от сайта на училището/
 2. Удостоверение за завършен клас – копие.
 3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.
  Подалите вече заявления за прием ученици, не е необходимо да подават заявления за участие в класирането. Те ще бъдат включени автоматично в класирането.

Към 22.07.2022г. за 1, 2, 3, 4 и 6 клас няма свободни места.

Приети ученици на места, обявени на 11.07.

Приети ученици на места, обявени на 11.07.

5. клас

ССР-2298-В/20.06.2022

ССР-2429-В/24.06.2022

Записването ще бъде извършено по служебен път.

Към момента в класовете от 2 до 7 няма свободни места. Ако се освободят места , те ще бъдат обявени на 22. 07., а списъкът с приети ученици – на 01.08.

Разпределение на учебното време

Разпределение на учебното време през 1. срок на учебната 22/23 учебна година

1. срок:   Сутрин се обучават учениците от  1., 2., 3., 5. и 6. клас., 
                   Следобед се обучават учениците от 4. и 7. клас. 

Свободни места към 11.07.22

 

5.клас - 2 места -  Разширена подготовка: Човекът и природата и математика

 • Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 11.07.2022г. до 14.07.2022г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 15.07.2022г.
Необходими документи:

 1. Заявление по образец/от сайта на училището/
 2. Удостоверение за завършен клас – копие.
 3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.
  Подалите вече заявления за прием ученици, не е необходимо да подават заявления за участие в класирането. Те ще бъдат включени автоматично в класирането.

Към 11.07.2022г. за 1, 2, 3, 4, 6 и 7 клас няма свободни места

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/ 2023 година в Област София-град

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

Абонамент за новини