104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Готови ли сме за учебната година

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието РД 09-4666/26.11.2021 г.

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и Министъра на здравеопазването:  РД09-4614 от 24.11.2021 г. и РД-01-963 от 24.11.2021 г.
/над последната заповед/
/оправи му шрифта и подчертаването и го сложи над предишните насоки/

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието РД09-3596/20.10.2021 г.

ЗАПОВЕДИ на Министъра на здравеопазването

СЪОБЩЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА:

От 21.10.2021 г. учениците от 1. до 7. клас се обучават от разстояние в електронна среда.

ОБЩИ ПРАВИЛА за провеждане на присъствено обучение в условията на CОVID - 19

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

ПРОЦЕДУРА за действие при съмнение или случай на COVID 19 в училище с ученик.

ПРОЦЕДУРА за действие при съмнение или случай на COVID 19 в училище с възрастен член на персонала  

ПРАВИЛА за работа с родители, външни посетители и доставчици на стоки и услуги в училище.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година

Готови ли сме за учебната година?

Архив