104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Алгоритъм

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С АЛГОРИТЪМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА COVID-19 ТУК