16 ноември Ден на толерантността

16 ноември - Международен ден на толерантността 

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността, която определя толерантността като уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

IMG20201116121732
IMG20201116122030
IMG20201116121926
IMG20201116122150
3
4
1
5
 

По повод това събитие, през изминалата седмица учениците от 3-5 клас в нашето училище имаха срещи-дискусии с педагогическия съветник на тема толерантност. Децата споделиха какво за тях означава тази дума и какво влагат в това понятие. Изработиха плакати, в които обединиха тяхното виждане по темата. Представяме Ви изработеното от учениците.