104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Междусрочна ваканция

Зимна ваканция 225x240 

На 3 февруари 2021г.  учениците от 104. ОУ " Захари Стоянов" са в междусрочна ваканция!

Вторият учебен срок започва на 4 февруари 2021г.!