104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Ден на народните будители

1 ноември – Ден на народните будители

Честит празник!

" Един народ, който има съзнание, писменост, култура и наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!" Васил Друмев

novina 2020 11 01 buditeli