104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Галерия

Уважаеми родители,

     Тъй като през м.април нямаме възможност да направим „Ден на отворените врати“, в който да се запознаете с базата и с учителите, качваме тези снимки в настоящата галерия.

     Ще имате възможност да посетите училището през м.май. Датата ще бъде обявена в тази секция.


   Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

   104. oсновно училище „Захари Стоянов“ отваря вратите си за родители, които желаят техните деца да се обучават в нашето училище. На 15.05.2021г. всички родители, желаещи да запишат децата си при нас, са добре дошли да разгледат училището, да се запознаят с учителите ни и ръководния състав и да зададат всички въпроси, на които търсят отговор. Във връзка с епидемичната обстановка регистрация можете да направите на следните линкове:

➢ 9:30ч. - https://forms.gle/hmnTvJRmATum558A9

➢ 10:30ч. - https://forms.gle/3H6Mhqi2cT85S1Fj8

➢ 11:30ч. - https://forms.gle/udyAvGzkUfkYCifj7

Ще се допускат до 30 души в група.

Важно за участниците в Европейско кенгуру от 5 до 7 клас

 
images м2Уважаеми ученици,
Съгласно заповед № РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката
математическото състезание „Европейско кенгуру“ за V-XII клас ще се проведе на  29.05.2021 г., начало 11:00 часа

Важно за учениците и техните родители

 

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването считано от понеделник, 12.04.2021 г.. до 30.04.2021 г. се възобновява присъственото обучение на учениците от 1 до 4 клас, учениците от 5 до 7 клас се обучават присъствено по следния график: 

от 12.04.2021г. до 23.04.2021г.- присъствено се обучават учениците от 7 клас 

от 26.04.2021г. до 29.04.2021 г.- присъствено се обучават учениците от 5 клас. 

В останалите периоди съответните випуски от прогимназиален етап се обучават от разстояние в електронна среда чрез Тиймс в училищната облачна система на Office 365

Обучението от разстояние в електронна среда от разстояние се извършва при следния график: 

От 12.04.2021 г.. до 23.04.2021г. 

1. 13:30-14:00 

2. 14:10-14:40 

3. 14:50-15:20 

4. 15:40-16:10 

5. 16:20-16:50 

6. 17:00-17:30 

7. 17:40-18:10 

От 26.04.2021г. до 29.04.2021г. 

 7 клас                           6 клас 

1. 07:40-08:10          1. 13:20-13:50 

2. 08:20-08:50           2. 14:10-14:40 

3. 09:10-09:40           3. 15:00-15:30 

4. 10:10-10:40           4. 16:00-16:30 

5. 11:00-11:30           5. 16:50-17:20 

6.  11:50-12:20          6. 17:40-18:10 

7.  12:40-13:10          7. 18:30-19:00 

 Спазва се утвърденото седмично разписание за 2 срок на учебната 2020/2021г. 

Продължителността на учебните часове, провеждани от разстояние в електронна среда е 30 минути за учениците от 5-7 клас, съгласно чл.7, ал.б, т.1 и 2 от Наредба 10 от 2016 за организацията на дейностите в училищното образование. 
Присъствието за учениците е задължително и ще се отразява в електронния дневник. Допуснати отсъствия ще се извиняват само по уважителни причини срещу представяне на оправдателен документ, предоставен на класен ръководител по електронен път (медицински документ и/или извинителна бележка от родител).