104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Съобщение - обучение за периода 01.04-02.04.2021г.

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-09-798/ 31.03.2021г. на министъра на образованието и науката в периода01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. обучението на учениците в училището ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на Teams в училищната платформа.

Занятията се извършват по утвърденото седмично разписание за 2. срок .

Резултати на учениците от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Уважеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас са обявени на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/. На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от състезанието.

ЧАСОВИ ГРАФИК за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-09-748/ 19.03.2021г. на министъра на образованието и науката в периода 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците в училището ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на Teams в училищната платформа.

Занятията се извършват по утвърденото седмично разписание за 2. срок на учебната 2020/2021 г. при следния часови график: 

ЧАСОВИ ГРАФИК за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2020 г.

1. клас

2. клас

3.   и 4. клас

1. 9:20- 9:40

1. 13:30 – 13:50

1. 8:30- 8:50

2. 10:00- 10:20

2. 14:10 - 14:30

2. 9:10- 9:30

3. 10:40- 11:00

3. 14:50 - 15:10

3. 9:50 - 10:10

4. 11:20 – 11:40

4. 15:30 – 15:50

4. 10:30 - 10:50

5. 12:00- 12:20

5. 16:10- 16:30

5. 11:10- 11:30

   

6. 11:50- 12:10

5. клас

6. клас

7. клас  

  1. 12:50- 13:20
  2. 12:50- 13:20
 

1. 13:30- 14:00

1. 13:30- 14:00

1. 8:30- 9:00

2. 14:10- 14:40

2. 14:10- 14:40

2. 9:10- 9:40

3. 14:50 – 15:20

3. 14:50 – 15:20

3. 9:50- 10:20

4. 15:40- 16:10

4. 15:40- 16:10

4. 10:40- 11:10

5. 16:20- 16:50

5. 16:20- 16:50

5. 11:20- 11:50

6. 17:00- 17:30

6. 17:00- 17:30

6. 12:00- 12:30

7. 17:40- 18:10

7. 17:40- 18:10

7. 12:40 – 13:10

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД – 2 срок:

  1. и 3 и 4 . клас
 

2 . клас

 

1. 13:30- 13:50

 

1. 9:00- 9:20

 

2. 14:10- 14:30

 

2. 9:40- 10:00

 

3. 14:50- 15:10

 

3. 10:20 - 10:40

 

4. 15:30- 15:50

 

4. 11:00 – 11:20

 

5. 16:10 – 16:30

 

5. 11:40- 12:00

 

Взетият материал и отсъствията на учениците ще се отразяват в електронния дневник.

МАтематическо състезание " Европейско кенгуру"

images м2

Уважаеми родители и ученици, Математическо състезание „ Европейско кенгуру“, за учениците от I клас до IV клас ще се проведе на 18.03.2021г. от 12:00 ч.

Подалите заявления ученици да заемат местата си най-късно до 11:45 ч. 

Учениците от начален етап ще бъдат насочвани по кабинетите от класните ръководители.

Напомняме Ви, че в изпълнение на заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването до участие в състезанието няма да се допускат ученици с прояви на остри респираторни болести.

Съгласно заповед №  РД 09-706/17.03.2021 година на министъра на образованието и науката  провеждането на състезанието за учениците от 5. до 12. клас се ОТЛАГА за 15.04.2021г.

Успех на участниците.

Преминаване към обучение в електронна среда за учениците от 5. до 7.клас

Уважаеми родители и ученици, съгласно заповед № РД 09-604/11.03.2021г. на Министъра на образованието и науката във връзка заповед № РД-01-112/11.03.2021 г. на СРЗИ  се преустановяват  присъствените учебни занятия за учениците от 5. до 12. клас, считано от 12.03. 2021г. до 26.03.2021г.

Учебните занятия на учениците от прогимназиален етап в 104. ОУ ще се осъществяват в училищната платформа Teams, по утвърденото седмично разписание за 2. срок.

Мартеничка за теб

     В първия ден на месец март учениците от 3-А клас участваха в инициативата „Правим мартенички онлайн“. Тя се осъществи съвместно с връстниците им от Специално училище за ученици с увреден слух ”Проф. д-р Дечо Денев”. И в двете училища чрез проведена онлайн връзка децата работиха едновременно. Представяме Ви сътвореното от децата в съвместния им проект.

IMG3
IMG2
IMG4
IMG-5
IMG20210301121048
IMG-beef250fe596a10c9b51cab787d888e8-V