104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Съобщение- достъп до сградата на 104. ОУ_1

Уважаеми родители, 

Във връзка с пандемичната ситуация и въведените противоепидемични мерки достъпът на външни лица, включително родители до двора и сградата, е ограничен.

Входната врата на транспортния вход ще бъде затворена за пешеходци.

Порталната врата към училищния двор / ул. Костенски водопад/ ще бъде отворена по време на учебните занимания на учениците през целия ден.

Пешеходният вход /ул. Силиврия /ще се бъде отворен, както следва:

  • сутрин – 7:00 ч. – 8:40 ч.;
  • на обяд - 12.00 ч. – 13:40 ч.;
  • вечер –след 17.30 ч.

Графикът подлежи на промени по целесъобразност.

Молим Ви да ограничите личните срещи с учители и да контактувате чрез електронния дневник, училищната платформа на Office 365 и по телефон.

Благодарим Ви за разбирането!

Съобщение- обедно хранене

Обедно хранене

Уважаеми родители,

В рубриката „Столово хранене“ на този сайт са публикувани редът и условията за осъществяване на обедно хранене на учениците. Можете да поръчате храна за седмицата 21-25.09.2020 г.

Заявления- дневна форма в електронна среда

Уважаеми родители,

във връзка списмо на РУО- София-град с № РУО1- 22923/4.09.2020г. заявления от родители, които   желаят децата им да преминат в дневна форма на обучение в електронна среда, ще се приемат в канцеларията на 104. ОУ от 08.09.2020г. от 08:30-16:30 часа.