104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

1 юни

На света няма друго място, което да прилича на мястото, наречено детство – любопитно, свободно, щастливо и търсещо.

Честит празник!

106

Абонамент за новини