104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

2. - 7. клас

Приети ученици на места, обявени на 22.07.

5. клас

ССР-2334-В/20.06.2022

ССР-2377-В/22.06.2022

Записването ще бъде извършено по служебен път.

Към момента в класовете от 2 до 7 няма свободни места. Ако се освободят места , те ще бъдат обявени на 26. 08., а списъкът с приети ученици – на 02.09.

 

Свободни места в 104. ОУ "З.Стоянов" към дата 22.07.2022г.

Свободни места в 104. ОУ "З.Стоянов" към дата 22.07.2022г.

5.клас - 2 места -  Разширена подготовка: Изобразително изкуство

7 клас - 1 място - Разширена подготовка Физика и Математика

  • Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 25.07.22г. до 29.07.22г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 1.08.2022г.
Необходими документи:

  1. Заявление по образец/от сайта на училището/
  2. Удостоверение за завършен клас – копие.
  3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.
    Подалите вече заявления за прием ученици, не е необходимо да подават заявления за участие в класирането. Те ще бъдат включени автоматично в класирането.

Към 22.07.2022г. за 1, 2, 3, 4 и 6 клас няма свободни места.

Свободни места към 11.07.2022г.

Свободни места към 11.07.2022г.

5.клас - 2 места -  Разширена подготовка: Човекът и природата и математика

  • Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 11.07.2022г. до 14.07.2022г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 15.07.2022г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец/от сайта на училището/
  2. Удостоверение за завършен клас – копие.
  3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

Подалите вече заявления за прием ученици, не е необходимо да подават заявления за участие в класирането. Те ще бъдат включени автоматично в класирането.

Към 11.07.2022г. за 2, 3, 4, 6 и 7 клас няма свободни места

Приети ученици на места, обявени на 11.07.22

Приети ученици на места, обявени на 11.07.

5. клас

ССР-2298-В/20.06.2022

ССР-2429-В/24.06.2022

Записването ще бъде извършено по служебен път.

Към момента в класовете от 2 до 7 няма свободни места. Ако се освободят места , те ще бъдат обявени на 22. 07., а списъкът с приети ученици – на 01.08.

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС – 27.06.2022Г.

2.КЛАС

ССР – 2315 – В/20.06.2022Г. – 2 Б клас

ССР – 2312 – в/20.06.2022Г. – 2 Г клас

3.КЛАС

ССР – 2283 – В/17.06.2022Г. – 3 В клас

ССР – 2426 – В/24.06.2022г. – 3 В клас

4. КЛАС

ССР – 2294 – В/20.06.2022Г. – 4 А клас

ССР – 2319 – В/20.06.2022Г. – 4 В клас

5. КЛАС

ССР – 2300 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2296 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2340 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2302 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2303 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2345 – В/21.06.2022Г.

ССР – 2425 – В/24.06.2022Г.

Разпределение на учениците по паралелки ще бъде направено на 01.09.2022г.

Забележка: Приетите ученици в 5. клас са повече от първоначално обявения брой, защото междувременно се освободиха още места.

6. КЛАС

ССР – 2405 – В/23.06.2022Г. – 6 А клас

ССР – 2304 – В/20.06.2022Г. – 6 Б клас

ССР – 2368 – В/22.06.2022Г. – 6 Б клас

ССР – 2382 – В/22.06.2022Г. – 6 В клас

7.КЛАС

ССР – 2399 – В/23.06.2022Г. – 7 А клас

Документите на приетите ученици ще бъдат изискани по електронен път от старите училища.

При освобождаване на нови места некласираните в момента ученици ще бъдат включени автоматично при следващи класирания.

Абонамент за новини